โปรไฟล์บริษัท / ประวัติ

ชื่อบริษัท บริษัท เอเซีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์จำกัด
ประธานบริษัท นายซุซุมุ คิตซุนะอิ (ผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งประเทศญี่ปุ่น)
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 1 อาคารวสุ 1 ชั้น 12 ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
การก่อตั้ง กันยายน 2004
จำนวนพนักงาน รวม 216 คน (รวมถึง 40 คนจาก PAS)
ผู้สอบบัญชีญี่ปุ่น 6 คน และ ผู้สอบบัญชีไทย 2 คน (เป็นสาขาของ PAS)
ทนายญี่ปุ่น 1 คน และ ทนายไทย 1 คน
พนักงานบัญชีไทย 113 คน และ พนักงานสอบบัญชีไทย 31 คน
ผู้ประสานงาน 27 คน (ญี่ปุ่น: 15, ไทย: 12) และ สมาชิกอื่น ๆ 26 คน
(ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2023)
จำนวนลูกค้า 419 บริษัท (รวมถึง 112 บริษัทจาก PAS) (ไม่รวมลูกค้าใช้บริการชั่วคราวรายครั้ง)
(ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2023)
ประวัติ 2004 บริษัท เอเซีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 บริษัท เอเซีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ จาปาน จำกัด ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
2009 บริษัท เอเซีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ เวียดนาม จำกัด ก่อตั้งขึ้นในประเทศเวียดนาม
2011 บริษัท เอเซีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ แคปิตอล จำกัด ก่อตั้งขึ้น
2011 PT.AAP Consulting อินโดนีเซีย ก่อตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย
2014 บริษัท โกลบอล ญี่ปุ่น เอเซีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ คอนซัลติ้ง ไพรเวท ลิมิเต็ด ก่อตั้งขึ้นในประเทศอินเดีย
2015 บริษัท เอเซีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ เม็กซิโก เอส. เด. อี. ร.ล. เด. เซ. วี. ก่อตั้งขึ้นในประเทศเม็กซิโก
2019 บริษัท แอเชียน ลีดเดอร์ส แครีเออร์ รีครูทเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมกับกลุ่ม เอเซีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์
2020 บริษัท WAttention (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมกับกลุ่ม เอเซีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์
พันธมิตรของเรา บริษัท สำนักบัญชีและพิจารณาสาธารณะ คิสุนาอิ
บริษัท สำนักบัญชี สภาพภาษีระหว่างประเทศและบัญชี ซูกาดะ

ทำความรู้จักกับผู้บริหารเรา

kitsunaiSan

ประธานบริษัท

橘内 進 นายซุซุมุ คิตซุนะอิ

คุณวุฒิ ผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งประเทศญี่ปุ่น
ปีเกิด ค.ศ.1974
ประวัติการศึกษาล่าสุด มหาวิทยาลัยโตเกียวเมโทรโพลิแทน หลักสูตรปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์(ปีค.ศ.1997)
ประวัติการทำงาน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Tokyo Metropolitan University และเข้าร่วมงานกับบริษัท Tohmatsu (ปัจจุบันชื่อบริษัท Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.) ในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชี โดยรับผิดชอบการตรวจสอบบัญชีบริษัททั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาด ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ การผลิต สินค้าซื้อมาขายไป ก่อสร้าง สถาบันการเงินต่างๆ รวมถึง การตรวจสอบฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับการซื้อขายกิจการ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่างๆอีกด้วย หลังจากได้รับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของญี่ปุ่นในปี 2545 ได้ออกจากบริษัท Tohmatsu และก่อตั้งบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีคิตซุไน ที่กรุงโตเกียว เพื่อให้บริการแก่บริษัทญี่ปุ่นที่ต้องการไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทย การตรวจสอบบัญชี และการจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2546 เข้าร่วมงานกับกลุ่มที่ปรึกษา BDO ที่กรุงเทพฯ ในปี 2547 ก่อตั้งบริษัทเอเชีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ (เอเอพี) เพื่อให้บริการด้านบัญชีกับบริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในไทย เพียงเวลาไม่ถึงสิบปี บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วจนมีลูกค้าหลายร้อยราย ให้บริการด้านบัญชี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ที่ปรึกษาด้านบีโอไอและกฎหมาย ปัจจุบันบริษัทเอเอพี มีสาขาในประเทศไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม อินเดีย เม็กซิโก และอินโดนีเซีย

ChakkritSan

ผู้จัดการทั่วไป

チャクリット プンパイサンチャイ นายจักรกฤษณ์ พุ่มไพศาลชัย

チャクリット プンパイサンチャイ
นายจักรกฤษณ์ พุ่มไพศาลชัย

คุณวุฒิ ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์
ปีเกิด พ.ศ.2520
ประวัติการศึกษาล่าสุด ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮิโตซูบาชิ กรุงโตเกียว ในปีพ.ศ.2549
ประวัติการทำงาน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในปีพ.ศ.2542 และจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะเศรษฐศาสตร์ในปีถัดมา หลังจากทำงานที่ธนาคารกรุงเทพในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ดูแลเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ลูกค้ารายใหญ่ได้เป็นเวลาประมาณหนึ่งปี ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยฮิโตซูบาชิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในปีพ.ศ.2546 และปริญญาเอกในปีพ.ศ.2549 จากคณะเศรษฐศาสตร์ หลังจากนั้นได้เข้าร่วมงานกับ บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน จำกัด มหาชน บริษัทพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รับผิดชอบการพัฒนาธุรกิจใหม่ รวมถึงธุรกิจร่วมทุนต่างๆในปีพ.ศ. 2552 เข้าร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทยจำกัด มหาชน ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ รับผิดชอบลูกค้าญี่ปุ่นรายใหญ่ของธนาคารที่มียอดขายตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป และเพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงในโอกาสในการลงทุนต่างๆได้มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดตั้งบริษัท เอเอพี แคปปิตอล จำกัดขึ้นในปีพ.ศ. 2554 อีกทั้งดำรงในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของบริษัท เอเซีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ จำกัดด้วย

หัวหน้าแผนกบัญชี

奈良 倫光 นายมิจิเทรุ นาระ

คุณวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศญี่ปุ่น
ปีเกิด พ.ศ.2524
ประวัติการศึกษาล่าสุด หลักสูตรปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยเคโอ (Keio) ในปีพ.ศ.2546
ประวัติการทำงาน

จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมจังหวัดกุมมะและจบจากมหาวิทยาลัยเคโอ (Keio) ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลังจากสอบผ่านผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในปีพ.ศ.2550 ได้เข้าร่วมงานกับบริษัท Shin Nippon Audit Corporation ระหว่างนั้นได้ดูแลรับผิดชอบฝ่ายการเงิน ซึ่งดูแลและตรวจสอบบัญชีของสถาบันการเงิน อาทิ ธนาคารทรัสต์, บริษัทประกันเครดิต, บริษัทหลักทรัพย์, บริษัทประกันชีวิต, บริษัทประกันวินาศภัยและธนาคารระดับภูมิภาค หลังจากนั้นจึงเข้าร่วมงานกับบริษัทในเครือ AAP Group เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2555 โดยรับผิดชอบงานด้านการบัญชีประจำสำนักงานในประเทศไทย

ประธานบริษัทตรวจสอบบัญชี (PAS)

ナタポーン ムシカパーン นายณัฐพล มุสิกะปาน

ナタポーン ムシカパーン
นายณัฐพล มุสิกะปาน

คุณวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
ปีเกิด พ.ศ.2521
ประวัติการศึกษาล่าสุด หลักสูตรปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพาและหลักสูตรปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และจบจากมหาวิทยาลัย รามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ จากนั้นก็ได้เข้าร่วมงานกับสำนักงาน BDO International Thailand ในปีพ.ศ.2543 ซึ่งทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการผลิต, การก่อสร้าง, โรงพยาบาล, อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หลังจากทำงานที่สำนักงาน RSM Group Thailand ก็ได้เข้าร่วมงานกับสำนักงาน McMillan Woods Thailand ในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชีระดับพาร์ทเนอร์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2533 และได้เข้าร่วมงานกับบริษัท Professional Auditing Service Co., Ltd. (PAS) ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีในเครือ AAP Group ในตำแหน่งประธานบริษัท

ที่อยู่

ที่ตั้งสำนักงาน บริษัท เอเซีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด แผนที่
เลขที่ 1 อาคารวสุ 1 ชั้น12 ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : +66-(0)-2-261-8182
แฟกซ์ : +66-(0)-2-261-8183
เว็บไซต์ : https://www.aapth.com/
Download PDF of Guide Map
สำนักงานในประเทศญี่ปุ่น บริษัท เอเซีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ เจแปน จำกัด แผนที่
อาคารนิชิชินจูกุมิตซุยชั้น 13, 6-24-1 นิชิชินจุกุ, ชินจุกุ-คุ, โตเกียว
โทร : 03-3226-8422
แฟกซ์ : 03-3344-7325
เว็บไซต์ : https://www.aapjp.com/
สำนักงานในประเทศเวียดนาม
(โฮจิมินห์ซิตี้)
บริษัท เอเซีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ เวียดนาม จำกัด แผนที่
2nd Floor, SGR BUILDING,167-169 Dien Bien Phu Str., Dakao Ward, Dist.1, HCMC, Vietnam
โทร : +84(0)28-3910-5258
แฟกซ์ : +84(0)28-3910-5259
เว็บไซต์ : https://www.aapvn.com/
สำนักงานในประเทศอินโดนีเซีย
(จาการ์ตา)
PT. AAP Consulting Indonesia แผนที่
Wisma Nugra Santana 7th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 7-8 Jakarta 10220, Indonesia
โทร: +62-(0)21-570-1188
เว็บไซต์ : https://www.aapidn.com
สำนักงานในประเทศเม็กซิโก
(อากวัสกาเลียนเตส)
Asia Alliance Partner Mexico S. de R.L. de C.V.
[อากวัสกาเลียนเตส] แผนที่
Piso 15 Int.12 Torre Plaza Bosques, Av. Universidad 1001,
Fracc. Bosques del Prado, Aguascalientes, Ags, C.P.20127 México
[ซิเลา] แผนที่
Piso 7 Int.13 G100, Plaza de la Paz 102, Puerto Interior,
Silao, Gto, C.P.36275 México
โทร : +52-449-379-7329(โทรศัพท์บ้าน)
แฟกซ์ : +52-55-3120-5123(ติดต่อคนญี่ปุ่น)
เว็บไซต์ : https://www.aapmx.com/
สำนักงานในประเทศอินเดีย Global Japan AAP Consulting Private Limited
[เจนไน] แผนที่
No.77, Chamiers Road, R.A.Puram, Chennai Tamil Nadu –
600028, INDIA
[บังกาลอร์] แผนที่
WeWork, 43 Residency Road, Bengaluru, Karnataka –
560025, INDIA
โทร : +91-(0)44-2435-0677
แฟกซ์ : +91-(0)44-2435-0677
เว็บไซต์ : https://g-japan.in/
กลับสู่หน้าหลัก