タイ進出日系企業支援国際会計事務所

ข่าวสารใหม่

Thailand News & Topics
Overseas News & Topics

สำหรับลูกค้าที่พิจารณาขยายธุรกิจในประเทศไทย

タイ進出を検討しているお客様へ

เกี่ยวกับบริษัท

ประเทศไทยสยามเมืองยิ้มกับประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธไมตรีที่ดีมาเป็นเวลายาวนาน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านการเมืองและด้านการทูต ถ้าพูดถึงสภาพแวดล้อมในการลงทุนธุรกิจ หากเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยนั้นมีความชัดเจนในด้านระบบกฎหมายและการดำเนินการ, สามารถขยายธุรกิจด้วยจำนวนเงินทุนที่เพียงเล็กน้อย, สิทธิประโยชน์การลงทุนที่หลากหลายและกว้างขวาง จึงเป็นสภาพแวดล้อมการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น แม้ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆในเชิงลบ อาทิ วิกฤตการณ์สกุลเงินเอเชียและวิกฤตการณ์การล่มสลายของธนาคารขนาดยักษ์ใหญ่อย่าง Lehman Brothers, วิกฤตการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทยและความขัดแย้งทางการเมือง แต่จำนวนเงินลงทุนและจำนวนบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่เข้ามาขยายธุรกิจในประเทศไทยและจำนวนบริษัทที่ประจำสำนักอยู่ในประเทศไทยก็ยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าขนาดธุรกิจของลูกค้า, เนื้อหากิจการ,ประสบการณ์ด้านธุรกิจในต่างประเทศจะเป็นอย่างไร เราพร้อมยินดีที่จะสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย เพื่อให้ดำเนินกิจการไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นได้อย่างต่อเนื่องทั้งในระยะกลางและในระยะยาวด้วยประสบการณ์ที่เปี่ยมล้นเกี่ยวกับประเทศไทยของเรา อีกทั้งยังมุ่งเน้นบริการแก่ลูกค้าสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนธุรกิจในประเทศไทยอยู่แล้ว แต่มีปัญหาในการจัดการธุรกิจในประเทศไทยและมีปัญหาในการจัดการภาษีระหว่างประเทศในประเทศญี่ปุ่น ได้โปรดติดต่อเพื่อให้เราได้รับฟังปัญหาและเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านด้วยนะครับ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
นายซุซุมุ คิตซุนาอิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศญี่ปุ่น และประธานบริษัท เอเซีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

จุดแข็งของบริษัทเอเซีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

1

ผลงานของบริษัททั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

นับตั้งแต่การก่อตั้งในประเทศไทยในปีค.ศ. 2004 บริษัทเราให้การสนับสนุนแก่บริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากที่ขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทยและหลังการขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นด้วย บริษัทเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาสัญชาติญี่ปุ่นที่มีขนาดกิจการใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แน่นอนว่าการเข้าใจกฎหมาย, มาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรของประเทศไทยนั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือต้องเข้าใจการจัดการกฎเหล่านี้ในทางปฏิบัติและเข้าใจความแตกต่างระหว่างกฎระเบียบกับแนวทางปฏิบัติของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรามั่นใจว่าบริษัทของเราจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับลูกค้าใหม่ที่ขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทยและลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้

2

ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นประจำตำแหน่งในประเทศไทย

บริษัทเรามีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตชาวญี่ปุ่นเป็นประธานบริษัท สำนักงานที่กรุงเทพฯในประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญประจำตำแหน่ง อาทิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและทนายความชาวญี่ปุ่น ในสำนักงานที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น มีกรณีที่บริษัทเหล่านั้นไม่สามารถตอบสนองหรือไม่สามารถเข้าใจความเสี่ยงและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้เป็นจำนวนไม่น้อย รวมทั้งบริษัทเราให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษาอีกด้วย

3

การบริการประสานงานในประเทศญี่ปุ่น

ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเราเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อดำเนินงานด้านบัญชี, ภาษี, กฎหมายที่ประเทศญี่ปุ่นและบริการให้คำปรึกษาสำหรับลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นลูกค้าที่กำลังพิจารณาจะการขยายธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงการจัดประชุมหารือกับบริษัทแม่ของบริษัทลูกค้า(อาทิ แผนกบริหารจัดการ)ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยด้วยการให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญปฎิบัติหน้าที่จริงในประเทศไทย โดยเราให้บริการด้วยความจริงใจและเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่จริง

4

รองรับบริการที่หลากหลาย

บริษัทเราให้บริการแบบ One Stop Service ตั้งแต่การบริการให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจขยายธุรกิจ, เป็นตัวแทนจัดดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ, เป็นตัวแทนจัดดำเนินงานภาษีด้านบัญชีรายเดือนและรายปีภายหลังการดำเนินธุรกิจและตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายกำหนดไปจนถึงงานด้านกฎหมาย เป็นต้น นอกจากด้านบัญชี, ภาษีและกฎหมาย เรายังมีบริการที่มีความหลากหลาย อาทิ บริการแนะนำ-จัดส่งบุคลากร, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์, ที่ปรึกษาการควบรวมหรือซื้อกิจการ (Merger & Acquisition :M&A), นายหน้าประกันภัยทุกชนิด, บริการกิจการเป็นสำนักงานตัวแทนให้แก่หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นและสนับสนุนการท่องเที่ยว(Inbound) เป็นต้น ได้โปรดติดต่อเราหากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

提携会社と対応地域
กลับสู่หน้าหลัก