タイ進出を検討しているお客様へ

เกี่ยวกับบริษัท

   ประเทศไทยสยามเมืองยิ้มกับประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธไมตรีที่ดีมาเป็นเวลายาวนาน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านการเมืองและด้านการทูต ถ้าพูดถึงสภาพแวดล้อมในการลงทุนธุรกิจ หากเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยนั้นมีความชัดเจนในด้านระบบกฎหมายและการดำเนินการ, สามารถขยายธุรกิจด้วยจำนวนเงินทุนที่เพียงเล็กน้อย, สิทธิประโยชน์การลงทุนที่หลากหลายและกว้างขวาง จึงเป็นสภาพแวดล้อมการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น แม้ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆในเชิงลบ อาทิ วิกฤตการณ์สกุลเงินเอเชียและวิกฤตการณ์การล่มสลายของธนาคารขนาดยักษ์ใหญ่อย่าง Lehman Brothers, วิกฤตการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทยและความขัดแย้งทางการเมือง แต่จำนวนเงินลงทุนและจำนวนบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่เข้ามาขยายธุรกิจในประเทศไทยและจำนวนบริษัทที่ประจำสำนักอยู่ในประเทศไทยก็ยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าขนาดธุรกิจของลูกค้า, เนื้อหากิจการ,ประสบการณ์ด้านธุรกิจในต่างประเทศจะเป็นอย่างไร เราพร้อมยินดีที่จะสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย เพื่อให้ดำเนินกิจการไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นได้อย่างต่อเนื่องทั้งในระยะกลางและในระยะยาวด้วยประสบการณ์ที่เปี่ยมล้นเกี่ยวกับประเทศไทยของเรา อีกทั้งยังมุ่งเน้นบริการแก่ลูกค้าสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนธุรกิจในประเทศไทยอยู่แล้ว แต่มีปัญหาในการจัดการธุรกิจในประเทศไทยและมีปัญหาในการจัดการภาษีระหว่างประเทศในประเทศญี่ปุ่น ได้โปรดติดต่อเพื่อให้เราได้รับฟังปัญหาและเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านด้วยนะครับ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
นายซุซุมุ คิตซุนาอิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศญี่ปุ่น และประธานบริษัท เอเซีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

タイ進出を検討しているお客様へ

ผลงานของบริษัททั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

มีผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นประจำตำแหน่งในประเทศไทย

   นับตั้งแต่การก่อตั้งในประเทศไทยในปีค.ศ. 2004 บริษัทเราให้การสนับสนุนแก่บริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากที่ขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทยและหลังการขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นด้วย บริษัทเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาสัญชาติญี่ปุ่นที่มีขนาดกิจการใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แน่นอนว่าการเข้าใจกฎหมาย, มาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรของประเทศไทยนั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือต้องเข้าใจการจัดการกฎเหล่านี้ในทางปฏิบัติและเข้าใจความแตกต่างระหว่างกฎระเบียบกับแนวทางปฏิบัติของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรามั่นใจว่าบริษัทของเราจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับลูกค้าใหม่ที่ขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทยและลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้

มีผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นประจำตำแหน่งในประเทศไทย

   บริษัทเรามีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตชาวญี่ปุ่นเป็นประธานบริษัท สำนักงานที่กรุงเทพฯในประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญประจำตำแหน่ง อาทิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและทนายความชาวญี่ปุ่น ในสำนักงานที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น มีกรณีที่บริษัทเหล่านั้นไม่สามารถตอบสนองหรือไม่สามารถเข้าใจความเสี่ยงและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้เป็นจำนวนไม่น้อย รวมทั้งบริษัทเราให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษาอีกด้วย

การบริการประสานงานในประเทศญี่ปุ่น

   ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเราเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อดำเนินงานด้านบัญชี, ภาษี, กฎหมายที่ประเทศญี่ปุ่นและบริการให้คำปรึกษาสำหรับลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นลูกค้าที่กำลังพิจารณาจะการขยายธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงการจัดประชุมหารือกับบริษัทแม่ของบริษัทลูกค้า(อาทิ แผนกบริหารจัดการ)ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยด้วยการให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญปฎิบัติหน้าที่จริงในประเทศไทย โดยเราให้บริการด้วยความจริงใจและเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่จริง

รองรับบริการที่หลากหลาย

   บริษัทเราให้บริการแบบ One Stop Service ตั้งแต่การบริการให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจขยายธุรกิจ, เป็นตัวแทนจัดดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ, เป็นตัวแทนจัดดำเนินงานภาษีด้านบัญชีรายเดือนและรายปีภายหลังการดำเนินธุรกิจและตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายกำหนดไปจนถึงงานด้านกฎหมาย เป็นต้น นอกจากด้านบัญชี, ภาษีและกฎหมาย เรายังมีบริการที่มีความหลากหลาย อาทิ บริการแนะนำ-จัดส่งบุคลากร, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์, ที่ปรึกษาการควบรวมหรือซื้อกิจการ (Merger & Acquisition :M&A), นายหน้าประกันภัยทุกชนิด, บริการกิจการเป็นสำนักงานตัวแทนให้แก่หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นและสนับสนุนการท่องเที่ยว(Inbound) เป็นต้น ได้โปรดติดต่อเราหากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

提携会社と対応地域 日本 タイ カンボジア インドネシア
アジア・アライアンス・パートナー・ジャパン株式会社
タイ・バンコク事務所
ベトナム・ホーチミン事務所
インドネシア・ジャカルタ事務所

บริการด้านการสนับสนุนการทำธุรกิจในประเทศไทย

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและสำนักงานผู้แทน
สำหรับธุรกิจที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงทุนในประเทศไทย บริษัทเราให้บริการคำปรึกษาแนะนำที่เพียงพอต่อธุรกิจของลูกค้า อาทิ ดูแล จัดการระเบียบเนื้อหากิจการ, ให้คำปรึกษากฎระเบียบการลงทุนต่างประเทศ, โครงสร้างเงินลงทุน อีกทั้งสนับสนุนจัดดำเนินงานได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว
詳細を見る
บริการสนับสนุนการยื่นจดทะเบียนขอสิทธิ์ BOI
มุ่งเน้นการตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้า อาทิ เนื้อหากิจการ, ประเภทสินค้า, การจัดช่องทางจำหน่าย รวมทั้งการตอบสนองต่อนโยบายที่เปลี่ยนแปลงของ BOI เพื่อสนุบสนุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้าน BOI ได้อย่างมีประสิทธิผล
詳細を見る
บริการจัดทำงบประจำเดือน ประจำปี ภาษีอากร และการคำนวนเงินเดือน
จัดทำงบการเงินประจำเดือน ประจำปี และแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ (อาทิ ภาษีบริษัท, VAT, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)ได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที เพื่อสนับสนุนต่อการบริหารจัดการธุรกิจของลูกค้า
詳細を見る
บริการตรวจสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์มากมายทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่จะรับหน้าที่ตรวจสอบบัญชีเพื่อให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นและเหมาะสมตามขนาดของบริษัทลูกในไทย
詳細を見る
ให้การสนับสนุนด้านกฎหมาย การยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
ให้การสนับสนุนด้านกฎหมายโดยทนายทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น อาทิ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทั่วไป, การขอ ใบอนุญาตต่างๆและการตรวจสอบข้อกฎหมาย, การยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
詳細を見る
การควบรวมหรือซื้อกิจการ(Merger & Acquisition :M&A)และการปรับโครงสร้างองค์กร
บริการให้การสนับสนุนที่เหมาะสมกับกิจการในประเทศไทย อาทิ ปรับโครงสร้างกิจการ, ปรับโครงสร้างองค์กร, บริการที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมหรือซื้อกิจการ(Merger & Acquisition :M&A) ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน (Financial Advisor :FA), บริการสืบหาข้อมูลต่างๆ เป็นต้น
詳細を見る
บริการกิจการเป็นสำนักงานตัวแทนให้แก่หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น (Japan Promotion)
จัดดำเนินการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย อาทิ บริการเป็นสำนักงานตัวแทน สำนักงานประจำไทย-อาเซียนให้แก่หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นและสำรวจด้านการตลาดในประเทศไทย, บริการโปรโมท Inbound Marketing สำหรับคนไทย เป็นต้น
詳細を見る
บริการด้านอื่นๆ
บริการด้านต่างๆตามความต้องการของลูกค้า อาทิ ให้คำปรึกษาด้านพิธีการทางศุลกากรและภาษีศุลกากร, บริการล่ามแปลภาษาและบริการแปลเอกสาร, สนับสนุนให้ความช่วยเหลือการตรวจสอบภายในองค์กร, กิจการนายหน้าประกันภัย, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์, บริการแนะนำ-จัดส่งบุคลากร
詳細を見る